เรียน Deep Learning แจกฟรี!ขุมทรัพย์ความรู้ โดย นักวิจัยอาวุโสจาก Microsoft

อยากเรียน Deep Learning สมัยนี้มีแหล่งข้อมูลให้เลือกเสพย์กันมากมาย แต่ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี วันนี้เราได้รับคำแนะนำจาก Hamid Palangi นักวิจัยอาว…