รีวิว THE BIG NINE หนังสือ อันดับ 1 ด้าน AI ใน Amazon

ทุกวันนี้นี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหน จะเล่น Social อะไร เรื่องราวของ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence เป็นที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะแต่ค…