เรียน Deep Learning แจกฟรี!ขุมทรัพย์ความรู้ โดย นักวิจัยอาวุโสจาก Microsoft

ส่งต่อความรู้

เรียน Deep Learning

อยากเรียน Deep Learning สมัยนี้มีแหล่งข้อมูลให้เลือกเสพย์กันมากมาย แต่ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี

วันนี้เราได้รับคำแนะนำจาก Hamid Palangi นักวิจัยอาวุโส ด้านปัญญาประดิษฐ์ จาก Microsoft มาแนะนำหนังสือและคลิปวิดิโอต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนอยากเรียนรู้วิชา Deep Learning ตั้งแต่ระดับต้น และ ที่สำคัญคือมัน ฟรี!

1.ระดับเริ่มต้น Palangi แนะนำ ดังนี้

  • วิดิโอวิชา “Neural Networks Class” โดย Hugo Larochelle ซึ่งใช้สอนในมหาวิทยาลัย Université de Sherbrooke
  • หนังสือ Deep Learning: Methods and Applications” โดย Li Deng and Dong
    Yu ซึ่งสามารถโหลด PDF ได้ที่ Microsoft Research
  • และหนึ่งในสุดยอดหนังสือแห่งตำนานการเรียน Deep Learning เขียนโดย Yoshua Bengio, Ian Goodfellow และ Aaron Courville จาก MIT Press สามารอ่านได้ฟรีที่ deeplearningbook.org

2.งานวิจัย “Deep Learning” ของ Yann LeCun, Yoshua Bengio และ G.E. Hinton

3.งานวิจัย “Reducing the dimensionality of data with neural networks.” by G. E. Hinton* and R. R. Salakhutdinov ซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ที่สนใจเรื่อง Autoencoders สามารถโหลดเอกสารเสริมงานวิจัย และ Matlab Code ได้ด้วย

4.”A fast learning algorithm for deep belief nets.” โดย G. Hinton, S. Osindero, และ  Y.-W. Teh
มี VDO tutorial แถมให้ด้วย

5. “Learning representations by back-propagating errors” โดย Rumelhart

6. Framework ต่างๆ

(a) TensorFlow from Google
(b) Torch supported by Facebook
(c) Theano from University of Montreal
(d) CNTK also known as Cognitive Toolkit from Microsoft
(e) Caffe from UC Berkeley
(f) MXNet by different collaborators from universities and companies.

ซึ่งหากไม่แน่ใจว่าจะใช้อันไหนดี ไปดูการเปรียบเทียบแต่ละ Framework ได้ที่นี่ 

7. และสุดท้าย  Deep Learning Summer Schools ค่ายฝึกปรือวิชา Deep Learning ผู้นำในวงการอาทิ Yoshua Bengio, Roland Memisevic และ Yann LeCun ซึ่งสามารถชมรายละเอียดได้ทีนี 

และหากยังไม่หนำใจ Palangi ยังแนะนำเว็บสำหรับฝึกฝนวิชา เรียน Deep Learning ที่ http://deeplearning.net


Review ชำแหละหลักสูตร Microsoft Professional Program in Artificial Intelligence แบบละเอียด

Machine Learning คืออะไร? และ ทำไมทุกคนต้องรู้…จบ ใน 5 นาที

การสร้าง Series และ DataFrames ใน Pandas

  •  
  •  
  •  
  •  
  •