รีวิว THE BIG NINE หนังสือ อันดับ 1 ด้าน AI ใน Amazon

ทุกวันนี้นี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหน จะเล่น Social อะไร เรื่องราวของ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence เป็นที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะแต่ค…

สอน Python เบื้องต้นแบบสุดๆ ตอนที่ 3: จัดการตัวแปรในไพธอน ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

หลังจากที่ได้ทราบ วิธีสร้างตัวแปรไปแล้ว ต่อไป มาลองใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Operator) จัดการตัวแปรในไพธอน กัน นะครับ ใน Python นั้น มีส…